Jednostavna nabava usluge za

Istraživanje i monitoring naselja posidonije u području ekološke mreže (HR4000007) Badija i otoci oko Korčule i

(HR3000431) Akvatorij J južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić

Poziv za dostavu ponuda

DON

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru