Osim što svojim svjetionikom omogućuje sigurnu plovidbu morem, otočić Sv. Andrija izniman je i zbog očuvanih staništa podmorja koji mu osiguravaju mjesto u ekološkoj mreži Europske unije Natura 2000.

Kako bi prikupili podatke o ciljnim staništima područja ekološke mreže HR3000164 Sv. Andrija – podmorje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u suradnji s Udrugom Sunce, provela je višednevno ronilačko istraživanje u razdoblju od 20. do 22. rujna 2018. godine.

Osim procjenom stanja ciljnih staništa i vrsta koje ih nastanjuju, ovo istraživanje rezultirat će izradom karti morskih staništa, što će olakšati upravljanje područjem. Kako bi se ljepote podmorja koje skrivaju grebeni i preplavljenje ili dijelom preplavljene špilje dostupne roniocima približile široj lokalnoj zajednici, izradit će se interpretativni materijali.