Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, obavila je ispitivanje zdravstvenog stanja i vitalnosti stabla piramidalnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis) u naselju Čara na otoku Korčuli. Ispitivanje je provedeno 10. studenoga 2019. godine.

Cilj istraživanja bio je ispitati zdravstveno stanje i statiku tj. mehaničku stabilnost stabla piramidalnog čempresa, zaštićenog spomenika prirode. Korištenjem vizualno-kontrolne metode – VTA metoda (Visual Tehnical Assesment), zvučne tomografije i rezistografa IML RESI F500, obavljen je vizualni pregled stabla, fitopatološko – entomološka procjena i rezistografiranje svih većih grana na stablu. Temeljem dobivenih rezultata, izradit će se Elaborat zdravstvenog stanja piramidalnog čempresa s preporukama mjera njege za dodatno poboljšanje vitalnosti stabla u svrhu njegove zaštite, očuvanja, unaprjeđenja stanja te održivog upravljanja. Ispitivanje se obavilo upotrebom svjetski priznatih i suvremenih arborikulturnih metoda.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19), Čempres u selu Čara na otoku Korčuli zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo od 1962. godine. Riječ je o ‘divovskom’ stablu i svojevrsnom fenomenu ovoga područja. Opseg debla na prsnoj visini je 4,02 m, a visina stabla je oko 17 m. Starost mu je procijenjena na više od 400 godina i ubraja se u skupinu najstarijih čempresa u Europi. Zbog starosti i impozantnih dimenzija, ukras je ovog kraja.