Pronalazak invazivne vrste alge grozdasta kaulerpa (Caulerpa racemosa var. cylindracea)

U sklopu terenskog dijela rada na projektu „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M projekt“ koji se odvijao na području od Cavtata do rta Prevlake u trajanju od 10 dana, ronioci su u više navrata pronašli algu grozdasta kaulerpa (Caulerpa racemosa var. cylindracea).

Grozdasta kaulerpa spada među 100 najinvazivnijih vrsta jer svojim rastom potiskuje autohtone vrste kao što su oceanski porost (Posidonia oceanica) te druge autohtone morske cvjetnice i alge, koje su izvor hrane i važno stanište ribljoj mlađi i drugim organizmima. Zbog kemijskih spojeva koje proizvodi, jako mali broj vrsta hrani se grozdastom kaulerpom što je samo jedan u nizu faktora koji omogućuje njeno brzo širenje.

Jedan od načina širenja same alge je sidrenjem, kada se odlomljeni dio alge prenosi s jednog područja u drugo, čime se širi na novo područje. Budući da se razmnožava i vegetativnim putem, fragmenti se mogu prenijeti u nova staništa, odnosno čovjek svojim aktivnostima nenamjerno pospješuje njeno širenje.

autor slika: Jelena Belamarić