U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike na otoku Mljetu održan je 25. radni sastanak županijskih zavoda za javno zdravstvo, županijskih upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja Republike Hrvatske 9. i 10. svibnja 2019.

Ispred domaćina, Dubrovačko-neretvanske županije, prisutne je pozdravio v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Miho Baće, čime je i otvorio dvodnevni sastanak.

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike izvijestili su o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2018. godini, a predstavnici županijskih zavoda za javno zdravstvo o kakvoći mora za kupanje u jadranskim županijama u 2018. godini. Osim izvještavanja, teme ovogodišnjeg sastanka su bile razvoj sustava predikcije kakvoće mora, istraživanje antibiotskih svojstava morskih organizama, karakterizacija obale u RH na primjeru Dubrovačko-neretvanske županije, sanacija iznenadnog onečišćenja mora ugljikovodicima u Raškom zaljevu i druge.

Na sastanku se predstavila i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije s temom zaštićena morska područja Dubrovačko-neretvanske županije te odgovor na pritiske.

Ugroženost morskih staništa i bioraznolikosti mora globalni je problem velikim dijelom uzrokovan djelovanjem čovjeka. Pretjerani izlov komercijalnih morskih organizama, degradacija morskih staništa, onečišćenje mora, invazivne vrste, te globalne klimatske promjene glavne su prijetnje morskom okolišu.