Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Ornitološkim društvom Brkata sjenica iz Metkovića i ove godine sudjelovala je u globalnom prebrojavanju ptičjih vrsta vlažnih, slatkovodnih i morskih staništa u području delte rijeke Neretve te Malostonskog zaljeva. Prebrojavanje se odvijalo 07., 08. i 09. siječnja 2022. godine.

Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa International Waterbird Census (IWC) svake se godine odvija u siječnju, a u prebrojavanju sudjeluje na tisuće volontera širom Europe. To je međunarodno događanje u sklopu inicijative pod okriljem organizacije Wetlands International koja prikuplja rezultate brojanja u svrhu utvrđivanja promjena u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta zimovalica.

U ovom tradicionalnom prebrojavanju u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica obično prelazi stotinjak tisuća. Europskog koordinatora, organizaciju Wetlands International, izvještava se putem nacionalnih koordinatora.

Prebrojano je više od 10 tisuća jedinki različitih vrsta vodarica, od toga više od 40 vrsta ptica. Najzastupljenije vrste bile su riječni galeb i galeb klaukavac, zatim patka zviždara, divlja patka, mali gnjurac, mali i veliki vranac, liska te iznimno velik  broj jedinki eje močvarice.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najpoznatija i najvrjednija staništa ptica vodarica su u delti rijeke Neretve, jednom od najvažnijih zimovališta tih vrsta u Hrvatskoj. Ove godine prebrojane su rijetke vrste kao što su: crnogrli gnjurac, ušati gnjurac, mali gnjurac, riđa muljača, zlatar pijukavac, veliki pozvizdač, žalar cirikavac, dugokljuna čigra, vivak, mali ronac, plijenori, šest vrsta pataka. Zanimljivost je i jedna roda koja je zbog blage zime još bila prisutna u delti Neretve te tri labuda.