Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije mr.sc. Marija Crnčević gostovala u emisiji HRT-a „Društvena mreža“

Kako je Delta Neretve izgledala nekad, u kakvom je stanju danas i što je sve utjecalo i utječe na iznimno vrijednu bioraznolikost tog područja bila je tema emisije „Društvena mreža“ u kojoj je gostovala ravnateljica Javne ustanove mr.sc. Marija Crnčević emitirane na HRT-u 11. ožujka 2014. godine. Sugovornici emisije bili su prof.dr.sc. Branko Glamuzina i prof. emeritus Boško Skaramuca, predstavnici Odjela akvakulture Sveučilišta u Dubrovniku.

Nakon dokumentarnog filma iz 1999. godine o Delti Neretve „Legenda i zbilja“ koji je poslužio kao uvod u emisiju, aktivnom raspravom se obuhvatilo i objasnilo iznimno značenje Delte Neretve, njene zaštite kao i promjene koje su se odvijale na spomenutom području do danas.

Govoreći o monitoringu, vrijednosti i zaštiti Delte Neretve istaknuto je da se na ovom području nalazi ukupno šest područja zaštićenih u dvije kategorije – posebni rezervat (ornitološki Pod Gredom, Orepak i Prud te ihtiološko-ornitološki Delta Neretve jugoistočni – dio) i značajni krajobraz (Modro oko i jezero Desne te Predolac–Šibenica).

Osim toga naglašeno je da Delta Neretve predstavlja i sastavni dio europske ekološke mreže Natura 2000 u sklopu koje Javna ustanova provodi projekte koji uključuju znanstveni i stručni rad. Riječ je o projektima koji se provode u suradnji sa znanstvenim institucijama u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoringa) koji je također i zakonska obveza Javne ustanove, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13).