PREBROJAVANJEM PTICA NA PODRUČJU NERETVE DJELATNICI JAVNE USTANOVE SUDJELOVALI U AKCIJI „EUROPSKOG DANA PREBROJAVANJA PTICA 2014. god.“

U sklopu „Europskog dana prebrojavanja ptica 2014.god.“, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su 05. listopada 2014. god. prebrojavanju ptica močvarica u dolini Neretve u suradnji s Hrvatskim ornitološkim društvom – ornitološkom postajom Metković i Ornitološkim društvom „Brkata sjenica“ iz Metkovića.

Spomenuto prebrojavanje u sklopu akcije „Europskog dana prebrojavanja ptica 2014.“ provodilo se uz stručno vodstvo Bariše Ilića, voditelja Ornitološke postaje Metković Hrvatskog ornitološkog društva i suradnika Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ujedno i predsjednika Ornitološkog društva „Brkata sjenica“. Prebrojavanje se odvijalo na području delte Neretve – međunarodno važnom području za ptice u sklopu obuhvata ekološke mreže Natura 2000.

Cilj Europskog promatranja ptica 2014. je podići svijest javnosti o ljepoti seobe ptica i potrebama ptica selica na gnjezdilištima, seobenim pravcima i zimovalištima na Mediteranu i Africi. Europsko promatranje ptica godišnji je događaj koji se sastoji od mnogih aktivnosti organiziranih na nacionalnom nivou. Na organiziranim promatranjima prebrojavaju se ptice i sudionici, što se ujedno prijavljuje Europskom centru. Na razini Hrvatske podatke prikuplja Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode.

Ovogodišnje prebrojavanje odvijalo se na nekoliko lokacija u području doline Neretve: posebni rezervat – ornitološki Orepak, zatim područje ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve, značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne te jezero Parila.

Prema prikupljenim podacima ovogodišnjeg prebrojavanja ptica, u jutarnjem preletu preko Metkovića najbrojniji su bili mali vranci, zatim na području ornitološkog rezervata Orepak kokošica, mali vranac i eja močvarica. Na području ušća zabilježeno je dosta čvoraka, malih vranac i galeba klaukovaca, kao i riječnih galebova te u naselju Desne također i suri orlovi. U Parilima su bili najbrojniji galeb klaukovac, mali vranac i patka zviždara.

U ovom tradicionalnom prebrojavanju, samo u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica prelazi stotinjak tisuća. Prebrojavaju se i ptice i promatrači, dok se europskog koordinatora izvještava putem nacionalnih koordinatora.