Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dosadašnjim je istraživanjima ustanovila prisutnost velike gustoće invazivne strane vrste plavog raka (Callinectes sapidus) na području posebnog ornitološko-ihtiološkog rezervata Ušće Neretve. S obzirom da je riječ o deliciji koju je potrebno uklanjati iz ekosustava, Javna ustanova u sklopu projekta CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija- Hrvatska, provodi zdravstveno ispitivanje mesa plavog raka te se utvrđuju njegove nutritivne vrijednosti.

Zaposlenici Javne ustanove 1. srpnja 2021. godine, prikupili su meso iz kliješta plavog raka, a uzorci su izvađeni iz sveukupno 70 jedinki koje su ulovljene vršama. Jedinke su ulovljene na dvije (mikro)lokacije; u laguni Parila te u blizini lučkog terminala Ploče, a kako bi se moglo utvrditi postoje li na različitim područjima jednaka opterećenja na predmetnoj vrsti. Uzorci mesa plavog raka poslani su na analizu istog dana, a analizirat će se teški metali i nutritivne vrijednosti iz mekanog tkiva. Na temelju prikupljenih podataka moći će se formirati strategija za potencijalno privlačenje tržišnih segmenata i smanjenje populacije ove invazivne vrste.

Callinectes sapidus ili plavi rak predstavlja autohtonu vrstu u zapadnom Atlantskom oceanu i Meksičkom zaljevu, ali je široko rasprostranjen i u području Sredozemnog mora gdje je okarakteriziran kao invazivna vrsta. Smatra se da je u Europu dospio putem balastnih voda, a prvi put je zabilježen na atlantskoj obali Francuske 1900. godine. U borbi za stanište i hranu može utjecati na smanjenje populacije zavičajnih rakova, kao što je to slučaj na području delte Neretve gdje potiskuje zavičajnog boćatog raka (Carcinus aestuarii). Ovi rakovi imaju visoki reprodukcijski potencijal, toleranciju na visoki salinitet i visoku temperaturu vode, a može preživjeti i u uvjetima niske koncentracije kisika. Odlični su plivači i lako migriraju iz mora u rijeke i obrnuto.

Pojava invazivnih vrsta predstavlja ozbiljnu prijetnju izvornim populacijama, što na koncu može rezultirati izmjenama u strukturi biocenoze, ali i izumiranjem pojedinih populacija na lokalnom nivou. Pored direktnog negativnog utjecaja na bioraznolikost i autohtonost, invazivne vrste mogu štetno utjecati i na društveno-ekonomske vrijednosti pojedinih (mikro)lokaliteta, djelujući negativno na ribarstvo i akvakulturu. Dvije su glavne metode borbe protiv invazivnih vrsta. Prva je sanitarni izlov koji se temelji na izdvajanju invazivnih vrsta iz prirode  te njihovo uništenje. Drugi način je da invazivne vrste shvatimo kao novi resurs, u ovom slučaju ribarstveni i da ih počnemo koristiti u ribarstvu i u turističkoj ponudi koja se temelji na gastronomiji.

Osim Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište Iuav iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Teritorijani savez za razvoj pokrajine Nord Barese/Ofantino i Sveučilište iz Camerina.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran sredstavima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 30. kolovoza 2021. godine.