Temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18), od 01. srpnja 2019. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je obveznik primanja E-računa koji treba sadržavati sljedeće podatke:

– naziv (točno određen naziv primatelja eRačuna) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije ili Javna ustanova Priroda Dubrovačko-neretvanska
– OIB: (OIB primatelja eRačuna) 77404345702
– naziv poslovne jedinice (točno određen naziv poslovne jedinice primatelja eRačuna)
– ID Moj-eRačun (točno određen jedinstveni ID broj primatelja eRačuna) 9934:77404345702
– ID FINA (točno određen jedinstveni ID FINA broj primatelja eRačuna)
– email adresa (točno određena mail adresa za zaprimanje eRačuna) ktrojicjurgec@zastita-prirode-dnz.hr