Malostonski zaljev, Foto: Damir Kovačić

Malostonski zaljev, Foto: Damir Kovačić

Mjera 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ FLAG-a Južni Jadran

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Južni Jadran

Eko Malostonski zaljev

Trajanje projekta:  04/2022 – 12/2022

OPIS PROJEKTA:

U području Malostonskog zaljeva tijekom 20. stoljeća razvijalo se ribarstvo i školjkarstvo, posebice uzgoj europske plosnate kamenice (Ostrea edulis). Vrijednosti koje čine Malostonski zaljev iznimno povoljnim za uzgoj školjkaša su: čistoća mora, temperatura mora, dotok slatke vode (rijeka Neretva), dubina mora i drugi čimbenici koji ovaj prostor u moru čine povoljnim za rast i razvoj školjkaša. Godine 1983. ovo je područje zaštićeno kao posebni rezervat u moru. Značajni pritisci na bioraznolikost posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i na područje ekološke mreže Natura 2000 HR4000015 Malostonski zaljev razvidni su utjecajem otpada na, u tom području prisutne, strogo zaštićene vrste, na uzgoj školjkaša, a posljedično i na čovjeka. Otpad u područje Malostonskog zaljeva dolazi rijekom Neretvom iz susjedne Bosne i Hercegovine, ali i značajne količine otpada podrijetla su iz poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve. Osim toga, značajna količina otpada, pri čemu dominira plastika, odbačena je u more uslijed proizvodnje školjkaša (dagnje i kamenice) u Malostonskom zaljevu. Najveći udio otpada čini plastični otpad (pergolari, plastične plutače i odbačeni ribolovni alati (mreže, vrše i sl.)). Projekt Eko Malostonski zaljev će ostvariti potporu za provedbu zajedničkih aktivnosti s područja zaštite prirode, gospodarenja otpadom te proizvodnje školjkaša kako bi se povećala svijest o važnosti Malostonskog zaljeva te svijest o održivom korištenju ovog područja.

CILJ PROJEKTA:

Specifični cilj projekta je povećanje zaštite i očuvanja Malostonskog zaljeva te povećanje važnosti o održivom korištenju vrijednosti zaljeva u svrhe marikulture, a postić će se kroz aktivnosti kao što su provođenje akcija čišćenja podmorja, nabava spremnika za otpad, informiranje javnosti o važnosti očuvanja Malostonskog zaljeva te širenjem poruka o važnosti očuvanja Malostonskog zaljeva.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

511.482,97 kn – ukupna vrijednost projekta

434.760,52 kn – EU sredstva

76.722,45 kn – Republika  Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede

PARTNERI NA PROJEKTU:

Komunalno društvo Ston d.o.o.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Udruga Stonski školjkari