Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održali su edukativnu radionicu na temu zaštite od požara za djecu dječjeg vrtića Putniković, dana 29. ožujka 2022. godine.

Na edukativnoj radionici sudjelovalo je 19-ero djece, koja su na zabavan način učila o opasnostima koje uzrokuju požari u prirodi te kako se ponašati i djelovati u slučaju nastanka požara. U tu svrhu, prikazan je kratkometražni animirani film Požar nije šala. Glavna poruka filma upravo je prikaz opasnosti uzrokovanih požarima po sigurnost ljudi, prirode te materijalne imovine. Osim toga, filmom se ukazalo na važnost sanacije i pošumljavanja terena u slučaju požara, vatrogasne službe u gašenju požara te pripadajuće opreme.

Kratkometražnim animiranim filmom djeca su se upoznala s mediteranskom šumom i pripadajućim živim svijetom, najčešćim uzrocima požara, katastrofalnim štetama i posljedicama koje požari ostavljaju za sobom, pojavama koje nastaju iza požara (npr. vodene bujice, odnošenje tla i sl.). Također, podijeljene su i slikovnice i puzzle s motivom mediteranske šume, koju je zahvatio požar te ugrozio životinjski svijet u njemu.

Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji budući da nekontrolirani požari doprinose smanjenju ukupne biološke raznolikosti u području Županije.

Kako Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara, potrebno je ulagati znatna sredstva i velike napore u provođenje preventivnih mjera zaštite     od požara kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja, sanacije i obnove požarišta te izostavile štete po prirodu i čovjeka.

Požari raslinja u većini slučajeva uzrokovani su ljudskom nepažnjom i nemarom. Izbijanjem i nekontroliranim širenjem požara dolazi do gubitka staništa, vrsta ali i štete na materijalnoj imovini ljudi. Pretpostavlja se kako u svijetu godišnje izgori preko 70 milijuna hektara šuma. Štete uzrokovane požarima raslinja, u području Republike Hrvatske, zahvaćaju gotovo cijelo priobalno područje te dio kontinentalnog dijela, posebice za dugih i toplih ljeta, izraženih razdoblja suše, jakih vjetrova i slično.

Cilj edukacije najmlađih uzrasta je podizanje svijesti najmlađih članova društva o važnosti sprječavanja nastanka inicijalnih požara, te važnost očuvanja prirodnih vrijednosti za čovjeka u budućnosti.