Povodom Dana zaštite okoliša, koji se međunarodno obilježava 05. lipnja, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom Ekološki osviještene Konavle, održala je niz edkativnih radionica za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi u Čilipima. Radionice su se održale u suradnji s Udrugom Ekološki osviještene Konavle.

Ovogodišnja tema Dana zaštite okoliša posvećena je obnovi ekosustava na čijim se resursima temelji društveni i gospodarski napredak čovječanstva te zdravlje i dobrobit ljudi (Reimagine, Recreate, Restore – Ponovo zamisli, stvori i obnovi).

Kroz aktivno sudjelovanje u tematskim radionicama, djeca su naučila koliko je potrebno pojedinim predmetima iz svakodnevne uporabe za razgrađivanje. Osim toga, izrađene su i pepeljare za plažu u svrhu odlaganja opušaka na za to predviđena mjesta s ciljem da se iste postave na što više lokacija, odnosno plaža koje se nalaze u području Općine Konavle.

Koliko je važan ekousustav i funkcioniranje svih poveznica ekosustava, prirodne zajednice živih organizama i nežive prirode koji međusobno djeluju na jednome staništu, a izmjena je tvari među njima kružna, djeca su naučila putem igre Ekosustav klupko vune. Odgovarajući na pitanja vezana uz zaštitu okoliša i prirode, za svaki točan odgovor držali su djelić vune i time postali dio povezanog ekosustava, gdje je svatko od njih predstavljao jednu od životne zajednice – čovjeka, biljku, životinju kao i neživi okoliš (kamenje, minerali, tla, voda i klima).

Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP) usvojen je 5. lipnja 1972. na Konferenciji u Stockholmu, a zahvaljujući tome isti datum se obilježava u više od 140 zemalja svijeta kao Svjetski dan zaštite okoliša.

Ekosustavi su jedna od sastavnica bioraznolikosti i obuhvaćaju sve žive organizme i njihovu okolinu. Prirodni ekosustavi uključuju šume, rijeke, močvare, mora, travnjake, ušća i koraljne grebene, dok su u gradovima i na poljoprivrednim zemljištima ekosustavi prilagođeni djelovanjem čovjeka, što ne umanjuje njihovu vrijednost.

Obnova ekosustava, zajedno s prelaskom na kružno gospodarstvo i klimatski neutralno društvo, istovremeno može spriječiti siromaštvo, glad, gubitak bioraznolikosti, klimatske promjene, nesigurnost u pristupu pitkoj vodi i dr. Jačanje svijesti o žurnosti obnove ekosustava zadaća je svih – međunarodne zajednice i vlada koje pokreću ovaj globalni pokret, znanstvene i stručne zajednice te naravno, obrazovnog sustava.

Dan zaštite okoliša logo 2021

Dan zaštite okoliša logo 2021