U okviru projekta Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u Dubrovniku je održana edukacija o invazivnim stranim vrstama (Invasive Alien Species – IAS) 18. i 19. listopada 2021. godine za tijela koja provode službene kontrole istih.

Predmetne edukacije provode se u svrhu ispunjenja obveza Republike Hrvatske temeljem Uredbe (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, kao i nacionalnog Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine broj 15/18 i 14/19).

Edukacija je bila namijenjena javnim tijelima koja provode službene kontrole invazivnih stranih vrsta poput Državnog inspektorata, granične policije, carine kao i ostalih javnih institucija koje se u svom poslovanju susreću s pojavom invazivnih stranih vrsta – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te gradske ustanove Vrtlar d.o.o. i komunalno redarstvo.

Sudionici edukacije upoznali su s prijetnjama koje invazivne strane vrste predstavljaju za bioraznolikost, ekosustav ali i za zdravlje ljudi kao i gospodarstvo. Širenja invazivnih stranih vrsta prema dosadašnjim istraživanjima, moguće je uz pomoć čovjeka koji namjerno ili nenamjerno unosi iste u ekosustav koji im nije poznat, odnosno nije domaći. Predstavljene su i metode kontrole istih te smanjivanje njihova utjecaja na zavičajne vrste i ekosustave, koji su danas jedan od najvećih izazova zaštite prirode.

Prema Unijinom popisu, koji se revidira svakih šest godina, zabilježeno je ukupno 66 invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji, od kojih je 24 prisutno u Hrvatskoj. Kratica IAS porijeklo vuče od engleskog izraza Invasive Alien Species (invazivna strana vrsta) označavajući egzotičnu, alohtonu, nenativnu, nezavičajnu, introduciranu ili unesenu vrstu koja se uz pomoć čovjeka namjerno ili nenamjerno unijela u ekosustav u kojem nije prirodno rasprostranjena.

Tijekom radionice polaznici su imali prilike čuti o bijelim (popis vrsta koje ne predstavljaju ekološki rizik u Republici Hrvatskoj) i crnim listama (popis vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj) stranih vrsta, zakonodavnih okvira invazivnih stranih vrsta na međunarodnoj te nacionalnoj razini te mogućnosti korištenja invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Kako bi popularizirali tematiku invazivnih stranih vrsta javnosti, Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja pokrenuo je web stranicu: https://mingor.gov.hr/vijesti/jeste-li-vidjeli-ove-invazivne-strane-vrste-javite-u-ministarstvo gospodarstva-i-odrzivog-razvoja/8422 .

Na web stranici nalaze se informacije o tome što su invazivne strane vrste, pregled zakonske legislative, preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu te u bliskoj budućnosti i katalog stranih vrsta s procjenama rizika invazivnosti za svaku od njih, preglednikom njihove rasprostranjenosti u Hrvatskoj i dr. Uz web stranicu kao dio Informacijskog sustava za zaštitu prirode razvijena je mobilna aplikacija “Invazivne vrste u Hrvatskoj”.

Cilj aplikacije je uključiti razne dionike, od znanstvenika, građana, donosioca političkih odluka pa sve do udruga za zaštitu prirode u mrežu istraživača amatera na terenu koji će dojavljivati o nalazima stranih vrsta, ali i razviti mrežu stručnjaka za dojavljivanje nalaza. Na taj način će se omogućiti kontinuirano prikupljanje podataka za invazivne strane vrste i stvoriti temelj za buduće aktivnosti upravljanja te u konačnici smanjiti štetni učinak invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost Hrvatske.

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, obvezna je provoditi odredbe EU o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih vrsta, odnosno mora poduzimati mjere koje uključuju zabranu uvoza, držanja, prodaje, uzgoja i razmnožavanja.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, koja uključuje zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, te osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, informiranjem o invazivnim vrstama, Javna ustanova nastoji educirati lokalno stanovništvo kao i posjetitelje o posljedicama koje iste izazivaju u lancu bioraznolikosti ali i šire te da je njihovo sudjelovanje, kao aktivnih promatrača u prirodi, prilikom uočavanja istih jako bitno dojavom putem mobilne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.