Predavanje o zaštiti prirode na otoku Lokrumu

U sklopu edukativne dječje radionice na otoku Lokrumu, djelatnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubovačko-neretvanske županije održala je predavanje o zaštiti prirode u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 04. svibnja 2015.

Edukativna radionica održana je u organizaciji Javne ustanove Rezervat Lokrum, namijenjena djeci viših razreda osnovnih škola sa područja Grada Dubrovnika.

Osim edukacije o zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovačko-neretvanskoj županiji djeca sui mala prilike također čuti nešto više o biološkim ikrajobrazmnim vrijednostima otoka Lokruma, zaštićenog u kategoriji posebnog rezervata – šumske vegetacije, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13).

Nakon prezentacije slijedio je terenski obilazak otoka Lokruma.