DODATNE EDUKACIJE DJELATNIKA JAVNE USTANOVE U SKLOPU PROJEKTA „POSLOVNA SURADNJA I UNAPREĐENJE VJEŠTINA U RAZVOJU PUSTOLOVNOG TURIZMA“

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) u suradnji sa Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Centrom za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i UNDP-om Crna Gora, započela je u ožujku realizaciju projekta „Poslovna suradnja i unapređenje vještina u razvoju pustolovnog turizma.“ Aktivnosti projekta, planirane za period od siječnja 2011. godine do lipnja 2012. godine fokusirane su na granično područje Republike Hrvatske i Crne Gore, a ukupna vrijednost projekta sa obje strane iznosi 387,257.10 EUR od čega Europska unija financira 322,609.49 EUR.

Projekt ima za cilj uspostavljanje suradnje relevantnih institucija, pojedinaca, poduzetnika kao i ostalih organizacija na usmjeravanje zajedničkog djelovanja na području zaštite prirodne i kulturne baštine, turizma, razvoju lokalnih zajednica kao i jačanju kapaciteta instutucija.

Prekogranično područje obuhvaćeno projektom, predstavlja veliki prirodni potencijal za planinarenje, pješačenje, kajaking na moru, biciklizam, i posjet speleološkim objektima, tako da su spomenute aktivnosti od ključnog značaja za razvoj pustolovnog turizma.

Sukladno Sporazumu o suradnji, u svrhu jačanja institucionalnog kapaciteta Ustanove, četvero djelatnika iste imalo je priliku sudjelovati na slijedećim tečajevima: tečaju za obuku Geoinformacijskog sustava (GIS-a) i tečaju „Vodiča pustolovnog turizma.”

Tečaj GIS-a održao se u Podgorici u rujnu i listopadu čiji će rezultat biti vidljiv prilikom izrade karte sa označenim pješačkim i biciklističkim zonama.

Osim tečaja GIS-a, djelatnici Ustanove sudjelovali su na tečaju „Vodiča pustolovnog turizma“ koji se održao od 7. do 9. studenog 2011.god. u Metkoviću u svrhu povećanja znanja potrebnih za kvalitetne vodiče, a sama edukacija uključivala je i obuku poznavanja prirodne baštine i mjera zaštite prirode i okoliša. Na tečaju su se održala i stručna predavanja na temu: „Prirodna baština i pustolovni turizam“ u sklopu kojeg je djelatnica Ustanove Matea Špika upoznala prisutne sa zaštitom prirode na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U skladu s novim trendovima u turizmu, kroz nadogradnju i usavršavanje vještina te uspostavu poslovne suradnje, spomenuti projekt će svakako doprinijeti razvoju pustolovnog i obliku održivog turizma koji je u potpunosti prihvatljiv za korištenje prirodnih dobara kao i zaštitu i očuvanje izvornosti same prirode.