Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Dubrovačko-neretvanska županija održale su sastanak s Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula povodom organizacije nadolazeće akcije čišćenja u Rijeci Dubrovačkoj, koja će se održati u sklopu prijavljenog projekta More spaja-Libertas 1992-2022. Osim Udruge Ajkula, partneri na spomenutom projektu su Udruga Specijalne jedinice policije Grof-Dubrovnik, Grad Dubrovnik i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

S obzirom da je otpad u moru trenutno jedan od najvećih globalnih problema jer, osim kroz ekološki negativni utjecaj, predstavlja golem rizik za zdravlje ljudi općenito, s ogromnim ekonomskim posljedicama, cilj projekta je održati ekološku akciju čišćenja podmorja u području Rijeke Dubrovačke.

Akcija čišćenja održat će se 07. svibnja 2022. godine u sklopu obilježavanja 30. godišnjice deblokade šireg Dubrovačkog područja, a u njoj će sudjelovati pripadnici Specijalne jedinice policije Ajkula-Rijeka i Specijalne jedinice policije Grof-Dubrovnik. Na taj način doprinijet će se suradnji dvaju gradova i boljitku lokalne zajednice u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti grada Dubrovnika. Prije same ekološke akcije na širem području Rijeke Dubrovačke i Luke Dubrovnik, obavit će se ronilački zaroni u cilju izviđanja, snimanja i pretrage podmorja radi utvrđivanja lokacija krupnog otpada, koji bi se kasnije izvadio i prikladno zbrinuo.

Područje Rijeke Dubrovačke, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), zaštićeno je 1964. godine u kategoriji značajnog krajobraza zbog iznimnih krajobraznih vrijednosti potopljene riječne doline sa strmim i izrazito visokim obalnim stranama. Također, važno je istaknuti da je ovo područje dio europske ekološke mreže Natura 2000 te je, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19), zaštićeno kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa HR20001010 Paleoombla-Ombla. Područje krasi iznimna bioraznolikost, među kojima se posebno ističu riječna i barska kornjača, brojne vrste šišmiša i riba.

Ovakva akcija čišćenja samo je jedna od aktivnosti koje Javna ustanova kontinuirano provodi u sklopu redovne djelatnosti s namjerom povećanja svijesti za brigu o prirodi i okolišu te očuvanja ciljnih staništa i vrsta zaštićenih područja i područja ekološke mreže kao i ukupne bioraznolikosti. Krajnji cilj ovakvih akcija čišćenja je, osim uklanjanja otpada iz mora, osvijestiti lokalno stanovništvo o štetnom utjecaju otpada na bioraznolikost mora, a posljedično i na čovjeka, te promicati održiva rješenja za očuvanje prirodnih morskih staništa.

Kroz različite projekte, edukacije, istraživanja i monitoringe te prethodno spomenutu akciju čišćenja, Javna ustanova doprinosi očuvanju ciljnih vrsta i stanišnih tipova Dubrovačko-neretvanske županije, no na svakom je pojedincu da svojim ponašanjem i djelovanjem slijedi isti pozitivan primjer, ne samo za zaštićeno područje Rijeke Dubrovačke, nego za svu prirodu koja nas okružuje.