Nastavak provođenja aktivnosti projekta CREW (Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region), financiranog iz prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska, održao se 04. i 05. srpnja 2019. godine organizacijom drugog partnerskog sastanka u Zadru. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 8 partnera projekta, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Dvadesetak predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije iskoristili su zajedničko okupljanje kako bi raspravljali o financijskom izvještaju projekta, dosadašnjim utrošenim sredstvima i načinu podnošenja prvog izvješća. Osim toga, svaki se partner osvrnuo na svoje aktivnosti koje su u protekom razdoblju provedene, kako je navedeno u prijavnom obrascu projekta.

Na dvodnevnom sastanku definirali su se i uskladili budući koraci i projektni zadaci, s ciljem kvalitetne pripreme svih dionika za sudjelovanje u izradi nacrta ugovora, s namjerom zaštite močvarih staništa, kao jednih od najugroženijih ekosustava.

Kroz aktivnosti projekta CREW, Javna ustanova će intenzivno raditi na evidentiranju dionika zainteresiranih za očuvanje bioraznolikosti područja Delte rijeke Neretve, kao značajnog močvarnog staništa izuzetne biološke i krajobrazne vrijednosti.

Pored Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište IUAV iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Pokrajina Barletta Andria Trani i sveučilište iz Camerina.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove do 30. svibnja 2021. godine iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti.