Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na drugom partnerskom sastanku projekta GREENHEALTH (Sustainable protected areas as a key value for human well-being; Održiva zaštićena područja kao ključna vrijednost za dobrobit ljudi) sufinanciranog sredstvima Europske Unije kroz program međuregionalne suradnje Interreg Europa 2021. – 2027. koji je održan 25. srpnja 2023. godine putem Internet platforme.

Na sastanku su predstavnici partnerskih institucija raspravljali o dosadašnjim provedenim aktivnostima te su definirani i usklađivani budući projektni zadaci u cilju što kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog od partnera. Također, dogovorene su i usklađene komunikacijske aktivnosti projekta s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju bioraznolikosti ali i boravka u prirodi kao ključne aktivnosti za ljudsko zdravlje.

Javna ustanova, jedna od 6 partnera projekta GRRENHEALTH, zadužena je za pilot područje – Velika i Mala Petka koja je jedina park-šuma na užem području Grada Dubrovnika te je među posljednjim cjelovitim zelenim površinama u okolici. Njezina vrijednost s krajobraznog, biološkog, geomorfološkog, edukativnog, društvenog te zdravstvenog aspekta vrlo je značajna.

Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati zavičajnu bioraznolikost regija EU, na način da se poboljšaju upravljanja europskim zaštićenim područjima, kao i stvaranje veza između zdravstvenih i ekoloških politika i uključivanje inicijativa za ljudsko zdravlje u programe zaštićenih područja. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Jedan od ciljeva je i okupiti široku skupinu dionika koji će podržati aktivnosti u području zaštite bioraznolikosti. Uslijed porasta broja posjetitelja zaštićenih područja tijekom pandemije javila se potreba za prilagodbom upravljanja kako bi se zadovoljili zahtjevi i doprinijelo dobrobiti građana bez ugrožavanja ekoloških ciljeva. Društvene koristi takvih područja za europske građane bile bi maksimalno uvećane. Stoga je potrebno identificirati, odabrati te konačno prenijeti najbolju praksu među regijama.

Nositelj projekta je Autonomna zajednica regije Murcia (ES), a uz Javnu ustanovu projektno partnerstvo čini šest organizacija koje pokrivaju europska područja s različitim kategorijama zaštite: Podkarpatska regija (PL), Sjeverna i zapadna regionalna skupština (IE), Prešovska samoupravna oblast (SK), Prirodni rezervat Kullaberg (SE) kao i Federacija EUROPARC (DE).

Projekt GREENHEALTH započeo je 01. ožujka 2023. godine i traje do 2027. godine, a ukupna vrijednost iznosi mu 1.745.776.00 EUR, od čega je 80% sufinancirano sredstvima Europske unije, program Interreg Europe (1.367.745,20 EUR). Za provedbu aktivnosti Javne ustanove predviđeno je 139.670,00 EUR.