U sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia), djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na izobrazbi o sigurnom rukovanju, primjeni i održivoj uporabi pesticida 24. siječnja 2021. godine u Opuzenu.

Budući da jedna od projektnih aktivnosti obuhvaća uklanjanje pajasena, djelatnici projektnog tima sudjelovali su na izobrazbi s ciljem edukacije o načinu korištenja sredstava za zaštitu bilja i herbicida, da u potpunosti postanu svjesni mogućih opasnosti za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš, te da se kroz izobrazbu što je moguće više upoznaju i nauče na koji način primijeniti mjere za smanjivanje rizika od uporabe sredstava.

Pajasen (Ailanthus altissima) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture. Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi, te uništava kulturnu baštinu i druge građevine izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji.

Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje projektnih aktivnosti na području ekološke mreže HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.