Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovale su na četverodnevnoj edukaciji u provođenju edukativnih programa kao i programa Mladi čuvari prirode u Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međumurske županije. Također, razmijenila su se iskustva u radu s djecom i mladima, iskustva u korištenju digitalnog marketinga, te iskustva u području interpretacije zaštićnih dijelova prirode i pripadajuće biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti. Edukaciju je organizirala Udruga Biom u sklopu projekta Jadranski seobni put 4 financiranog sredstvima zaklade Euronatur i MAVA.

Osim stručnih edukativnih programa, organiziran je i stručni obilazak Centra za posjetitelje Med dvemi vodami, brvnare Moj hrast Adam, edukacijsko-istraživačkog centra Matulov grunt u Frkanovcu, eko-turističko-poučne staze u Regionalnom parku Mura – Drava, zbirke Jen den v živleju mlinara Franca Žalara, mlina na Muri te stručni obilazak rijeke Mure u cilju prezentacije i edukacije u interpretaciji zaštićenih područja.

Stručna edukacija nova je prilika za osobni rast i nadogradnju znanja i vještina, a razmjena iskustava s osobama iz struke uvelike doprinosi obavljanju svakodnevnih poslovnih dužnosti. Edukacija na terenu i suradnja između više ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode, od iznimne su važnosti za unapređenje upravljanja, korištenja, zaštite i očuvanja zaštićenih područja. Zaštita prirode od iznimne je važnosti u održivo korištenju prirodnog bogatstva i ublažavanju klimatskih promjena, a lokalnim djelovanjem najlakše ćemo napraviti nešto veliko za naš svijet.