U organizaciji Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Mediterana – Adriatica i Grada Korčule u Centru za kulturu Korčula, dana 22. siječnja 2024. godine održana je promocija rezultata projekta Otok Korčula – zeleni otok, kao i promocija knjige Orhideje otoka Korčule autora Mirjane i Nebojše Jeričević, na kojoj su sudjelovali djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Uvodna riječ predsjednika društva Milana Vojinovića bila je o osnivanju, dosadašnjim postignućima i aktivnostima Društva, među kojima je i uspješna izrada Katastra speleoloških objekata otoka Korčule i Badije u suradnji s udrugom Osmica – društvom za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti, te brojnim speleolozima iz cijele Hrvatske.

Projektom Otok Korčula – Zeleni otok, uz brojne terenske i edukativne aktivnosti, planirana su i istraživanja i sanacije onečišćenih speleoloških objekata koji dugi niz godina služe kao divlja odlagališta otpada lokalnom stanovništvu. Damir Basara, instruktor speleologije iz Društva Osmica, istaknuo je važnost čišćenja takvih objekata kao kolektora vode u krškom podzemlju otoka Korčule. Velik broj divljih odlagališta ugrožavaju izravno kvalitetu podzemne vode, kao i iznimno vrijednu geo- i bioraznolikost našega područja.

Održano je i predavanje o značaju morskih cvjetnica, posebice o endemu Posidonia oceanica koja se zbog svoje sposobnosti stvaranja kisika smatra „plućima Mediterana”. Ova strogo zaštićena vrsta, dom mnogim organizmima u moru, ubrzano gubi na svojoj rasprostranjenosti, te zahtjeva efikasnu i brzu zaštitu. Budućim projektima nastojat će se konsolidirati sve podatke na jednom mjestu i mapirati posidoniju radi uspješnog smanjenja utjecaja nautičara na tu važnu morsku cvjetnicu.

Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i klimatolog održao je predavanje o Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama (IPCC), posljedicama, potencijalnim rizicima, te prilagodbama i mjerama ublažavanja klimatskih promjena.

U konačnici, predstavljena je knjiga Mirjane i Nebojše Jeričević – Orhideje na otoku Korčuli koju je recenzirao i najavio dr. sc. Nenad Jasprica urednik časopisa Acta Botanica Croatica, a preporučena je i od strane Hrvatskog botaničkog društva.

Otok Korčula odlikuje se brojnim prirodnim bogatstvima, te više od polovice otoka prekriva ekološka mreža. Na njemu je smješteno 9 zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i 14 područja ekološke mreže značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19, 119/23) za koje Javna ustanova kontinuirano provodi aktivnosti u cilju očuvanja bioraznolikosti.