Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije boravili su u Italiji, Nacionalnom parku Alta Murgia u sklopu stručnog studijskog putovanja projekta „LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070“ zajedno sa partnerima projekta Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“, i tvrtkom Vrtlar d.o.o. iz Dubrovnika u razdoblju od 12. – 15. travnja 2022. godine.

Dr. sc. Francesca Casella, voditeljica projekta LIFE Alta Murgia, iz Instituta za znanost i proizvodnju hrane (Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari) održala je stručnu i praktičnu edukaciju suzbijanja i kontrole invazivne strane vrste pajasen. Sudionike studijskog putovanja provela je kroz Nacionalni park Alta Murgia, gdje je u razdoblju od 2013. do 2019. godine proveden LIFE projekt „Control and eradication of the invasive exotic plant species Ailanthus altissima in the Alta Murgia National Park“. Sudionici terenskog putovanja su prisustvovali demonstraciji različitih metoda uklanjanja pajasena te su obiđene projektne plohe s kojih je pajasen uspješno uklonjen kroz talijanski LIFE projekt. Također, talijanskim kolegama je predstavljen projekt LIFE CONTRA Ailanthus te su razmijenjena iskustva i dosadašnje prakse uklanjanja ove invazivne strane vrste. Ovo studijsko putovanje omogućilo je važan prijenos znanja i iskustva za projekt LIFE CONTRA Ailanthus, budući da su aktivnosti očuvanja usmjerene na uklanjanje te uspostavljanje kontrole nad invazivnom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u dva područja ekološke mreže Natura 2000, mediteranskoj regiji i u gradovima s povijesnom jezgrom. Javna ustanova zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.