Ovogodišnji Seminar čuvara prirode održan je 25. i 26. travnja u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javne ustanove Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Sudionici seminara bili su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, inspektori zaštite prirode i čuvari prirode nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Na seminaru su, uz nove izmjene Zakona o zaštiti prirode, koje se odnose na nadzor čuvarske službe i inspektora zaštite prirode, predstavljene i teme poput zahtjeva zaštite prirode i uređivanja šuma, monitoring crvenokljune čigre, uloge lovaca u zaštiti prirode, donošenje Pravilnika o koncesijskim odobrenjima, savjetovanje i odobrenje za plovila i vozila, radionice za izradu planova upravljanja Natura 2000 područjima, izmjene propisa iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode te aktivnosti Uprave za zaštitu prirode.

Osim spomenutih edukativnih predavanja, čuvari prirode su na seminaru razmijenili iskustva u radu, gostujući rendžer iz Portugala održao je svoje predavanje o monitoringu ptice sa područja estuarija rijeke Tejo, a Krešimir Terzić je održao svoje živopisno predavanje o tromjesečnom volontiranju s rendžerima na Islandu.

Terenski dio seminara uključivao je posjet informativno-edukativnog centra Eko-centar Budinjak, koji na edukativan i inovativan način interpretira prirodnu baštinu čineći je prepoznatljivim turističkim odredištem, koje doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Budinjak je ishodišna točka za obilazak Arheološkoga parka i Staze kneževa, u njemu se odvija program Mladi čuvar prirode, a kroz njega prolazi biciklistička Vilinska staza i poučna staza Žumberački arheloški put.