Nakon radionice Upoznajmo riječnu i barsku kornjaču održane u dječjem vrtiću Mala kuća, na kojoj su se koristeći edukativnu mapu za bojanje i rezanje posebno prilagođenom ranom školskom uzrastu, djeca upoznala sa staništem ovih zaštićenih, ugroženih i rijetkih vrsta odgajateljice, vrtića su organizirale izlet u Majkove 19. listopada 2022. godine, gdje su obišli posebni herpetološki rezervat Lokve u Majkovima, a cjelokupni doživljaj Majkova upotpunio je i posjet Kući meda.

I ovog puta u suradnji s djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvnske županije djeca i njihovi roditelji, uz stručno vodstvo djelatnika Javne ustanove, posjetili su lokve u kojima obitava riječna kornjača. Zainteresiranim promatranjem i postavljanjem brojnih pitanja upoznali su se bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta ovih vodenih staništa, te s mjestima gdje riječna kornjača živi, hrani se, polaže jaja i sl..

Nakon izleta, odgajateljice su u vrtiću pripremile različite edukativne aktivnosti za najmlađe vezane uz temu zaštite riječne kornjače, a sljedeće pripremaju na proljeće!