Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 09. kolovoza 2022. godine održali su djeci osnovnoškolskog uzrasta iz Udruge mladih Nova Ploče predavanje na temu prirodnih vrijednosti Baćinskih jezera.

Trinaestero djece nakon predavanja imalo je priliku preko modela i prepariranih biljnih i životinjskih vrsta, upoznati se sa živim svijetom Baćinskih jezera posjetom Promatračnici za živi svijet koja je izgrađena na Baćinskim jezerima u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, sufinanciran europskim sredstvima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Nakon posjeta promatračnici slijedila je vožnja lađom po Baćinskim jezerima gdje su uživo mogli zapaziti mnoge od organizama o kojima su prethodno nešto naučili.

Promatračnica je okružena paravanima na kojima su prozori za promatranje bioraznolikosti i osmišljena na način da pruža veliku količinu edukativnih elemenata i informacija te se nalazi  odmah uz pješačku i biciklističku stazu, na rubu jezera. Unutrašnjost je opremljena interaktivnim i edukativnim sadržajima o flori i fauni Baćinskih jezera: pomičnim pločama sa sisavcima, okvirom sa svlakovima zmija, podnom dioramom s modelima slatkovodnih riba i vodene vegetacije, zatim okvirom s perima ptica, zbirkom kukaca, nišom u zidu s modelima grmova, trave, trske, interaktivnom kartom Republike Hrvatske itd. Cilj izgradnje promatračnice u području Baćinskih jezera bila je valorizacija prirodne baštine predmetnog područja te razvoj ekoturizma.

Baćinska jezera kao sastavni dio doline rijeke Neretve, značajno su područje rasprostranjenosti ugroženih i rijetkih stanišnih tipova te ugroženih, strogo zaštićenih i endemskih biljaka i životinja. Ona su također dio dvaju područja ekološke mreže Natura 2000 – područja očuvanja značajnog za ptice Delta Neretve (HR1000031) i područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove Delta Neretve (HR5000031) koja se štite zbog određene ugrožene ptice, vrste i/ili staništa.

Posjet djece Baćinskim jezerima, jedna je od aktivnosti u sklopu tzv. jednodnevnih edukativnih kampova projekta STEM Centar Ploče čiji nositelj je Udruga mladih Nova Ploče, a partneri su Grad Ploče, FESB Split i Općina Gradac. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 1.098.173,04 kune, a intenzitet potpore 100%.