Partneri projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve sastali su se u Pločama na četvrtom partnerskom sastanku 06. studenoga 2019. godine kako bi analizirali dosadašnje i buduće aktivnosti.

Uvodnu riječ, u ime nositelja projekta Dubrovačko-neretvanske županije, održao je Miho Baće, voditelj projekta naglašavajući da se projektne aktivnosti obavljaju uspješno sukladno predviđenim rokovima.

Osvrt na trenutnu ali i upute za daljnju provedbu projekta objasnila je koordinatorica projekta Iva Pozniak, predstavnica DUNEA-e, dok su ostali partneri projekta, uključujući Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, gradove Metković i Ploče, obrazložili trenutna stanja svojih radova i aktivnosti za koje su nadležni.

Između ostalog, Javna ustanova pojasnila je kako su u proteklom razdoblju organizirane i održane brojne edukacije i radionice kako bi se podigla razina javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve. Završen je postupak jednostavne nabave za izradu informativnih ploča za potrebe uspostave tematskih staza u Natura 2000 području Baćinskih jezera te je u tijeku postupak javne nabave za potrebe nabave opreme za uspostavu videonadzora u svrhu zaštite od požara na lokacijama brdo Babina Gomila i značajni krajobraz Predolac-Šibenica.

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve pridonijet će razvoju i novoj turističkoj ponudi Neretve. Očekivani rezultati projekta su revitalizacija, uređenje i stvaranje novih posjetiteljsko-edukativnih sadržaja u svrhu valorizacije prirodne baštine doline Neretve kroz turističku ponudu i održivi turizam. Također, projektnim aktivnostima postići će se podizanje obrazovnog kapaciteta ciljnih skupina dionika o važnosti očuvanja i učinkovitog upravljanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve.

Projekt obuhvaća devet infrastrukturnih zahvata, a to su uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma u Baćini, izložbeni prostor – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, edu-eko kompleks na brdu Trovro u Rogotinu, promatračnica za bioraznolikost na Baćinskim jezerima, tematske staze na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča, pješačke staze kroz značajni krajobraz Predolac-Šibenica, edu-eko vrt u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici, edu-eko dječje igrališta u Otrić-Seocima te nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite u Metkoviću.

Financiranje je osigurano putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn, prihvatljivi troškovi su 14.048.072,02 kn od čega 10.536.054,01 kn iznosi potpora EU. Partneri sufinanciraju projekt u iznosu 3.512.018,01 kuna, a trajanje je predviđeno od 01. ožujka 2016. do 01. studenog 2020. godine.