Obnovimo našu zemlju – Restore Our Earth tema je ovogodišnjeg 51. svjetskog Dana planeta Zemlje s ciljem zaštite prirodnih resursa i skretanja pozornosti na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja te motivacije na veće zalaganje i promjene koje će doprinijeti boljitku čovječanstva. Dan planeta Zemlje obilježava se diljem svijeta 22. travnja s ciljem uključivanja stanovništva u proces usmjeren na zaštitu prirodnih resursa našeg planeta.

Povijest obilježavanja Dana planeta Zemlje kreće od 1970. godine, kad su pod vodstvom američkog senatora Gaylorda Nelsona diljem Sjedinjenih Američkih Država održani nacionalni skupovi za okoliš na kojima je sudjelovalo više od 20 milijuna ljudi. Obilježavanje Dana planeta Zemlje na međunarodnoj razini ponovno je aktualizirano 1990. godine kada je u manifestacijama diljem svijeta sudjelovalo više od 200 milijuna što je 1992. godine potaknulo održavanje Konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru. Ujedinjeni narodi proglasili su 2009. godine 22. travnja Međunarodnim danom majke Zemlje.

Zemlja je suočena s dvostrukim izazovom klimatskih promjena i propadanja biološke raznolikosti, a naša je dužnost osigurati održivu budućnost planeta. Priroda može bez ljudi, ali ljudi ne mogu bez nje te je važno osvijestiti javnost kako je održivi razvoj jedini od kojeg imaju korist i priroda i ljudi, usredotočen na prirodne procese, nove zelene tehnologije i inovativno razmišljanje koje mogu obnoviti svjetske ekosustave. Na svakome od nas je da obnovimo Zemlju ne samo zato što nam je stalo do očuvanja prirodne sredine, već zbog toga što u njoj i od nje živimo. Svima nam je potrebna zdrava Zemlja za podršku našim poslovima, sredstvima za život, zdravlju i opstanku.

Dan planete Zemlje 2021. je također prilika za obrazovanje o našoj okolini, budući je svatko od nas vjerojatno kroz svoj boravak u prirodi ozbiljnije nego ikada prije razmislio o svom utjecaju na Zemlju. Klimatske promjene predstavljaju najveći izazov budućnosti čovječanstva, pa ne iznenađuje činjenica da su iste u središtu pozornosti Dana planeta Zemlje. Vrijeme je da se počne djelovati na svim razinama, od poslovanja i ulaganja do najmanjeg pojedinca. Pandemija koronavirusa učinila je jasnijim nego ikada prije da su zdravlje ljudi i planeta međusobno povezani, ali i istaknula razliku koju zajednice mogu napraviti kada međusobno surađuju.

Također, zadnjih godina činjenice dokazuju koliko je ljudski rod svojim djelovanjem zagadio planetu Zemlju te postajemo svjesniji nužnih promjena. Zbog toga velike svjetske tvrtke uvode ekološki prihvatljivija rješenja svojih pakiranja, proizvode se električni auti, a među ostalim rješenjima su i smanjenje otpada, recikliranje materijala, zabrana uporabe štetnih kemikalija, zaustavljanje krčenja šuma, prijelaz s fosilnih na obnovljive izvore kao i zaštita ugroženih vrsta od izumiranja.

Svjesni očuvanja izvornosti prirodnih dobara, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, kroz svoje djelovanje i aktivnosti provode strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije. Kroz projekte sufinancirane nacionalnim i sredstvima Europske unije, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, udrugama kao i ostalim dionicima prostora, znanstvenom i stručnom zajednicom, prepoznavajući njihovu važnost krpz sudjelovanje u participatornom procesu, nastoji naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Posebni naglasak je na očuvanju morskih područja, slatkovodnih ekosustava, pripadajućoj bioraznolikosti, uklanjanju morskog otpada, odnosno očuvanju prirode od zagađenja. Neki od projekata koji se provode u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s naglaskom na očuvanje prirodnih vrijednosti i ublažavanje klimatskih promjena su:

 • CHANGE WE CARE Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response (Klimatski izazovi na obalnim i transnacionalnim promjenjivim područjima: prekogranični odgovor, Delta rijeke Neretve);
 • CREW Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region (Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska, Delta rijeke Neretve);
 • ECOSS ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity (Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost, Malostonski zaljev);
 • Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 (Pelješac, Korčula, Konavle);
 • Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve (Delta rijeke Neretve)
 • MARLESS (Inovativne akcije za prekogranično podizanje razine svijesti o problemu otpada u moru, Dubrovačko-neretvanska županija);
 • SeaClear (Pretraživanje, identifikacija i prikupljanje otpada u moru s autonomnim robotima, otok Lokrum i Malostonski zaljev));
 • MoST (Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli, Delta rijeke Neretve);
 • AdriaClim (Alat za informiranje, praćenje i upravljanje klimatskim promjenama za strategije prilagodbe u Jadranskim obalnim područjima);
 •  Green Economy and CO2 (Razvoj novog poljoprivrednog i industrijskog održivog modela uspostavom regionalnih centara za praćenje klimatskih promjena);
 • WATERCAREWater management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas (Poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda);
 • CASCADE CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt (Integrirani sustavi za nadzor zaštite ekosustava i upravljanja morskim vodama, ušće rijeke Neretve).

Ovim putem pozivamo javnost da svojim odgovornim ponašanjem i aktivnostima, kroz aktivan pristup, doprinesu očuvanju okoliša i prirode te samim time i planete Zemlje. Zadaća je svakoga od nas savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinijeti zaštiti okoliša i prirode, očuvanju resursa i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.