Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na stručnom osposobljavanju Nadzor ribolova za čuvare prirode. Organizator stručnog osposobljavanja i edukacije je bila ribarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu provedbu inspekcijskog i neposrednog nadzora ribolova na moru u zaštićenim posebnim rezervatima, ribarskih plovila i osoba koje obavljaju ribolov.

Stručno osposobljavanje za nadzor ribolova za čuvare prirode sastojalo se od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio se odvijao preko internetske platforme zbog poštivanja epidemioloških mjera. Uvodno u teoretskom dijelu obrađene su teme nadzora ribolova na ribolovnom moru RH tj. unutarnje i vanjsko ribolovno more, ribolovne zone i podzone, kategorije ribolova, nadzor nad rekreacijskim i športskim ribolovom, nadzor nad malim obalnim ribolovom, kontrola provođenja ribolova u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolova za potrebe akvarija i područja zabrane obavljanja ribolova. Edukacija je obuhvatila i zakonsku legislativu Republike Hrvatske i Europske unije za provedbu nadzora morskog ribolova, te ovlasti ovlaštenih osoba u nadzoru ribolova na moru. Čuvari prirode educirali su se o provedbi početnih radnji inspekcijskog nadzora (provjera opreme i podataka obveznih prije ukrcaja, provjere pozicija ribarskog plovila, provjera identiteta ribarskog plovila, provjera identiteta vlasnika, ovlaštenika i odgovorne osobe), provjera sukladnosti dokumentacije (povlastice/odobrenja za gospodarski ribolov, izvješća i očevidnika) provjera sukladnosti ulova na plovilu i ribolovnog alata.

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u praktičnom dijelu su sudjelovali s ribarskom inspekcijom i obalnom stražom u akciji kontrole pasivnih ribolovnih alata  u zaštićenom području akvatorija Pelješca i Neretve.

Ribarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede u akciji kontrole pasivnih ribolovnih alata oduzela 215 vrša, 29 mreža i 62 stajaća kogola.