CREW online 200720

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska, financiranog iz prekograničnog programa INTERREG Italija-Hrvatska, sudjelovala je na šestom partnerskom (video) sastanku održanom 20. srpnja 2020. godine.

Nakon prošlog sastanka koji je uključivao aktivnosti povezane s radnim paketom 4, izrada i uspostava ugovora za očuvanje močvarnog staništa, tema današnjeg susreta obuhvatila je upostavu zajedničkog obzervatorija prekograničnih ciljanih područja projekta. Jedno od područja je delta rijeke Neretve, koje se nalazi u obuhvatu ekološke mreže Natura 2000 pod šifrom HR5000031 Delta Neretve.

Partnerske institucije iz Hrvatske i Italije iskoristile su zajednička razmatranja kako bi raspravljale o metodologiji izrade zajedničkog obzervatorija koji bi predstavljao skup znanstvenih podataka koji uključuju dosadašnja ali i buduća istraživanja ciljanih područja projekta CREW. Kao prvi korak u definiranju potrebnih parametara, izradit će se poseban priručnik koji bi detaljno definirao prikazivanje podataka na zajedničkoj platformi, uvažavajući posebnosti svakog ciljanog područja.

Osim Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište Iuav iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Teritorijani savez za razvoj pokrajine Nord Barese/Ofantino i Sveučilište iz Camerina.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran sredstavima iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 30. svibnja 2021. godine.