Akcija čišćenja spomenika prirode “Močiljska špilja”

U subotu 24. listopada 2015. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica organizirala je akciju čišćenja pristupne staze i unutrašnjosti zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode “Močiljska špilja”.

Akcija je započela odvajanjem u dvije ekipe, jedna ekipa je čistila i markirala stazu do špilje, a druga je čistila otpad iz špilje. Ukupno je izvučeno oko četiri vreće raznog otpada.

Uklanjanjem otpada revitaliziralo se stanje same špilje te poboljšala kvaliteta privremenih vodotoka koji su prisutni tijekom jeseni, zimi i u proljeće.

Čišćenje otpada i ulaznog platoa jedna je od mjera zaštite i očuvanja Močiljske špilje, a Javna ustanova će u suradnji s HPD Sniježnica nastaviti s radom u vidu unaprijeđenja stanja špilje postavljanjem novih prikladnih vrata i informativne ploče o važnosti područja na samom ulazu.

Provedene aktivnosti dio su projekta “Zaštita Močiljske špilje” čija je ukupna vrijednost 28.250,00  kuna.  Projekt je sufinanciran  od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u visini od 80% opravdanih sredstava. Voditeljica projekta je stručna suradnica Nikolina Pozniak.