PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 2 – Sigurnost i otpornost

Specifični cilj 2.1 – Poboljšati praćenje i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, planiranje mjera za rješavanje specifičnih učinaka u zajedničkom području

Klimatski izazovi na obalnim i transnacionalnim promjenjivim područjima: prekogranični odgovor

Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross- Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2021

OPIS PROJEKTA:

CHANGE WE CARE potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje.

Glavni je cilj pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dioniicma, koje bi im mogle najbolje koristiti. U tijeku su mjere prilagodbe za suradnju s lokalnim vlastima i razgovarat će se s drugim dionicima.. Projekt također ima za cilj definiranje paradigme za prijenos uspješnih metoda analiza, razvoj i provedba mjera prilagodbe iz pilot lokacija drugim sustavima koji se suočavaju sa sličnim problemima na prekograničnoj razini, usklađivanjem procedura i standarda podataka te premošćivanje nedostataka znanja za krajnje korisnike.

U tu svrhu razmotrit će se skup od pet obalnih sustava kako bi se obuhvatila široka varijabilnost mogućih geomorfoloških i ekoloških postavki i prijetnje koje određuju ranjivost obale u području suradnje. Svako pilot mjesto će biti čvrsto uokvireno unutar fizičke karakterizacije modificiranog CC-a, bazena Jadranskog mora, uzimajući u obzir međupovezanosti koje određuju postupci u većim razmjerima, kao što su porast razine mora, trenutna cirkulacija i ciklogeneza.

CILJEVI:

1) procjena sadašnjeg stanja i nedavnih trendova u pilot područjima

2) analiza glavnih djelovanja koja djeluju na obalni sustav

3) izrada CC adaptacijskih i akcijskih planova s ciljem povećanja pripravnosti s obzirom na utjecaje CC-a, i povećanja kapaciteta za prilagodbu na cijelom području suradnje

VRIJEDNOST:

€ 2.700.780,00 – ukupna vrijednost

€ 2.295.663,00 – INTERREG program

€ 205.560,00 – vrijednost aktivnosti Javne ustanove “Priroda dubrovačko-neretvanska”

Javna ustanova jedna je od 11 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Ovim projektom definirat će se prikladni ciljevi upravljanja prekogranične suradnje te na taj način omogućiti definiranje odgovarajućih zaštitnih mjera.

PARTNERI:

 • Institut morskih znanosti Venecije (CNR-ISMAR)
 • Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu, Emilila Romagna
 • Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Comacchio
 • Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Rim
 • Autonomna regija Friuli Venezia Giulia
 • Regija Veneto
 • Sveučilište u zagrebu geodetski fakultet (UNIZAG)
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (“Priroda dubrovačko-neretvanska”)
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Split
 • Javna ustanova park prirode Vransko jezero (Vranpark), Zadar