Nabava usluge – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju platoa pod platanom na Brsaljama i provođenje aktivnosti revitalizacije i sanacije

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Poništenje postupka jednostavne nabave Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara

Jednostavna nabava Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Poništenje jednostavne nabave usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Jednostavna nabava usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Nabava informativnih ploča u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“