demonstracija vatrogasne opreme

Koje opasnosti donosi požar saznali su i pločanski osnovnoškolci

Edukacija za djecu školske dobi požari tršćaka

Metkovski osnovnoškolci učili o opasnostima koje izaziva požar

Usluga organizacije edukacija za posjetitelje u sklopu projekta (KK.06.1.2.02.0012) „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“