Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog izložbenog postava i uređenja interijera sa cjelokupnim opremanjem Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Potpisan Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uspostave Centra za zaštitu slatkovodnih kornjača u Majkovima

Projekt Centar Majkovi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade te uređenje pripadajućeg okoliša za Uspostavu centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Centar u Majkovima

Započela izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uspostave Centra za zaštitu slatkovodnih kornjača u Majkovima

Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi za centar zaštite i očuvanja kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Potpisivanje Sporazuma Majkovi

Potpisan Sporazum o partnerstvu za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Sufinanciranje Fonda za Centar u Majkovima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio sredstva za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne i barske kornjače u Dubrovačko-neretvanskoj županiji