kolektori za plemenitu perisku

Tragom plemenite periske – u Uvali Suđurađ i Malostonskom zaljevu izvađeni kolektori za sakupljanje mlađi periske

Postavljanje kolektora

U uvalama Pještata, Blace i Suđurađ postavljeni kolektori za sakupljanje mlađi plemenite periske

Održan godišnji partnerski sastanak projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru

kolektori za plemenitu perisku

Tragom plemenite periske – u Uvali Suđurađ i Malostonkom zaljevu izvađeni kolektori za sakupljanje mlađi periske

Postavljanje kolektora

U uvalama Pještata, Blace i Suđurađ postavljeni kolektori za sakupljanje mlađi periske

Edukacija o očuvanju plemenite periske

U Osnovnoj školi Kuna održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske

U Osnovnoj školi Janjina održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske

Edukacija o očuvanju plemenite periske

U Osnovnoj školi Ston održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske

Godišnji sastanak partnera

Održan godišnji partnerski sastanak projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru

Edukacija o očuvanju plemenite periske

U Osnovnoj školi Slano održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske