Tehnički sastanak svih partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održan drugi tehnički sastanak partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održan sastanak svih partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus u Dubrovniku

Edukativna radionica LIFE CONTRA Ailanthus

Održana edukativna radionica uklanjanja u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održan deseti partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Usluga uklanjanja pajasena i okolne vegetacije za potrebe projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Održana edukativna radionica u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus u Gimnaziji Dubrovnik