Održane radionice u sklopu info-dana projekta Eko Malostonski zaljev

Održane edukativno-kreativne radionice u sklopu info-dana projekta Eko Malostonski zaljev

Radionice u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održane četiri kreativno-edukativne radionice za osnovnoškolce u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Treća ekološka akcija čišćenja podmorja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održana treća dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Akcija čišćenja Vučine

Održana druga dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održana prva akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva i edukativna radionica ronjenja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Malostonski zaljev, Foto: Damir Kovačić

Edukativne radionice o ronjenju u Stonu – Pogled u plavo i velika ekološka akcija čišćenja podmorja

Usluga provedbe i organizacije akcije uklanjanja otpada te info-dana za Malostonski zaljev u sklopu projekta “EKO Malostonski zaljev”