Usluga izrade videozapisa i fotografija u svrhu promocije Delte Neretve na završnom Info danu

Usluga kartiranja slatkovodnih staništa i bioraznolikosti jezera Kuti te Modrog oka i jezera Desne

Usluga prikupljanja podataka i uspostava prekogranične platforme Italija-Hrvatska za praćenje podataka ekosustava u močvarnim područjima u sklopu projekta Crew

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”

Kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera u sklopu projekta Change We Care

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Nabava radne odjeće za potrebe monitoringa močvarnog područja delte Neretve – CREW