Rekonstrukcija točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga usmrćivanja i neškodljivog uklanjanja jedinki malog indijskog mungosa u sklopu projekta Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve

Održavanje i čišćenje postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaska i kretanja

Usluga izrade i postavljanja informativno, interpretativnih i edukativnih tabli u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga nabave specijalizirane opreme za uklanjanje invazivne strane vrste mali indijski mungos