Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

USLUGA IZRADE IZVJEŠĆA ZA PODRUČJA NATURA 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara