Nabava vozila u sklopu projekta Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj izložbenog postava i opremanje Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima

Projekt Centar Majkovi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade te uređenje pripadajućeg okoliša za Uspostavu centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uklanjanje postojeće i izgradnju nove zgrade te uređenje zgrade s pripadajućim okolišem

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara