Projekt ManMON

Projekt ManMON

Zimsko prebrojavanje ptica

Zimsko prebrojavanje ptica

Ustanovi odobrena sredstva Ministarstva kulture

Završen projekt monitoringa legnja i ćuka – Park-šuma Predolac – Šibenica