Posidonija (voga)

Obavljeno istraživanje livada posidonije u području ekološke mreže HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti

Špiljski ukrasi - Močiljska špilja

Otvaranje izložbe SpeleoSton

ODRŽANE EDUKATIVNE RADIONICE POŽAR NIJE ŠALA

Preletnice monitoring- kulik sljepčić Charadrius dubius

Završen monitoring ciljanih vrsta ptica područja ekološke mreže Delta Neretve 1000031