Treća ekološka akcija čišćenja podmorja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održana treća dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

akcija čišćenja uvale Prapratno

Održana ekološka akcija čišćenja podmorja i obale značajnog krajobraza uvale Prapratno

Učenici osnovne škole Blato na Korčuli u posjetu zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture – platanama u Trstenom

Cetvrta interna radionica_PU Peljesac

Održana četvrta interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

VELIKI-POTKOVNJAK_Rhinolophus_ferrumequinum_Daniela-Hamidovic-Arhiva-HBSD

Obilježena 25. Međunarodna noć šišmiša