Održan treći partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana online radionica o uklanjanju pajasena sa stručnjacima s projekta LIFE Alta Murgia

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”

Započele aktivnosti kartiranja pajasena u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na izobrazbi o sigurnom rukovanju, primjeni i održivoj uporabi pesticida u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus