Djelatnici Javne ustanove na studijskom putovanju u Nacionalnom parku Alta Murgia u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Djelatnici Javne ustanove predstavili projekt LIFE CONTRA Ailanthus na manifestaciji ‘Dubrovnik Flower Market’

Održan drugi partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana online radionica o uklanjanju pajasena sa stručnjacima s projekta LIFE Alta Murgia

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”

Započele aktivnosti kartiranja pajasena u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus