USLUGA IZRADE IZVJEŠĆA ZA PODRUČJA NATURA 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Poništenje postupka jednostavne nabave Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara

Jednostavna nabava Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Poništenje jednostavne nabave usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Jednostavna nabava usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Nabava informativnih ploča u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“

USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA POSTOJEĆIH KOMUNIKACIJA ZA PROLAZ I KRETANJE VATROGASACA

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA KARTIRANJE ODABRANIH KOPNENIH INVAZIVNIH BILJNIH VRSTA