Usluga obavljanja sistematskih pregleda djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj izložbenog postava i opremanje Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga uklanjanja pajasena i okolne vegetacije za potrebe projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Usluga istraživanja utjecaja zaslanjenja na bioraznolikost (vidra – Lutra lutra) u delti Neretve u sklopu projekta SeCure

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog izložbenog postava i uređenja interijera sa cjelokupnim opremanjem Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Usluga uklanjanja pajasena i okolne vegetacije za potrebe projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Javna nabava za uslugu Speleološko i biospeleološko istraživanje Omble

Usluga izrade promotivnih materijala od ekološki prihvatljivog materijala u sklopu projekta „Plastic free zone”- Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra