Potpisivanje Sporazuma za očuvanje i zaštitu močvarnog područja doline rijeke Neretve

U Metkoviću potpisan Sporazum o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve

Dan Europe Babina Gomila

Vikend u znaku Europe – obilježavanje Dana Europe u dolini rijeke Neretve

Usluga prikupljanja podataka i uspostava prekogranične platforme Italija-Hrvatska za praćenje podataka ekosustava u močvarnim područjima u sklopu projekta Crew

Nabava radne odjeće za potrebe monitoringa močvarnog područja delte Neretve – CREW

Svjetski dan močvarnih staništa: Predstavljanje zajedničke CREW GIS PLATFORME prekograničnog područja Italija – Hrvatska