Usluga izrade videozapisa i fotografija u svrhu promocije Delte Neretve na završnom Info danu

Treća radionica za dionike

Održana 3. radionica za dionike – Akcijski plan za prilagodbu očekivanim klimatskim promjenama u delti Neretve u sklopu CHANGE WE CARE projekta

Usluga kartiranja slatkovodnih staništa i bioraznolikosti jezera Kuti te Modrog oka i jezera Desne

Druga radionica za dionike

Održana 2. radionica za dionike – Mjere prilagodbe različitim klimatskim scenarijima za područje Delte Neretve u sklopu CHANGE WE CARE projekta

Započelo kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera

Održana 1. radionica za dionike – Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve u sklopu CHANGE WE CARE projekta

Radionica za dionike – Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve

Istraživanje invazivne strane vrste plavog raka (Callinectes sapidus) – utjecaj na bioraznolikost lagune Parila u okviru izrade Adaptacijskog plana za područje ekološke mreže Delta Neretve HR5000031