Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE