Tijekom 7. i 8. prosinca 2017. djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije proveli su akciju uklanjanja ilegalno postavljenih objekata u posebnim ornitološkim rezervatima Prud i Pod Gredom, a sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Navedeni objekti nalazili su se uz ilegalno formirana jezerca tzv. plane, na koja ptice slijeću kako bi se hranile i odmarale. U njihovoj je okolici pronađen značajan broj lovačkih patrona (metaka) te mamci koji nalikuju divljim pticama, a u danima koji su prethodili akciji s njih su redovno evidentirani pucnjevi.

Spomenuta je akcija već druga u nizu ove godine, a njen je osnovni cilj potpuno suzbijanje krivolova u posebnim ornitološkim rezervatima, u kojima lovne aktivnosti uopće nisu dozvoljene. I ovaj put su se djelatnicima Javne ustanove i Udruge BIOM pridružili članovi međunarodne organizacije Committee Against Bird Slaughter (CABS), koja već dugi niz godina radi na borbi protiv krivolova ponajviše na području Mediterana. Najnoviji podaci organizacije BirdLife International govore o visokom mjestu koje Republika Hrvatska zauzima prema broju godišnje ilegalno ubijenih ptica, pa su provedene akcije samo početak ozbiljnijeg angažmana Javne ustanove u ovom polju.

Izuzetno je važno naglasiti da, kao tijelo javne uprave, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije nema, niti može imati bilo kakvo negativno stajalište o lovstvu. Zakon o lovstvu između ostalog, definira lovne vrste, način njihovog lova, godišnji period u kojem se lov na njih odvija te područja na kojima ih je dozvoljeno loviti. Stoga je jasno da sektori lovstva i zaštite prirode u budućnosti moraju intenzivnije surađivati na suzbijanju krivolova, a nikako ga opravdavati.

Krivolov podrazumijeva ubijanje životinjskih vrsta na nedozvoljene načine, a ukoliko se odvija u većim razmjerima, predstavlja i izniman društveni problem, koji se reflektira na različite aspekte razvoja nekog područja. Primjerice, delta rijeke Neretve posjeduje sve potrebne resurse za razvoj različitih selektivnih oblika turizma, posebice turizma promatranja ptica.

Suzbijanje krivolova jedan je od osnovnih preduvjeta za njegov ozbiljniji razvoj.

Fotografije ustupio Andrea Rutigliano (CABS)